دانلود آهنگ جدید به دنبال کاهش تنش با ايران هستيم

rahil آهنگ

مایک مکول اعلام کرد: هیچ قصدی برای به راه انداختن جنگ در منطقه نداريم.
به گزارش «» به نقل از خبرگزاري صداوسيما، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ما طرحی برای کاهش تنش با ایران داریم.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، مایک مکول افزود هیچ قصدی برای به راه انداختن جنگ در منطقه نداريم. همچنين آدام اسمیت رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا نيز گفت پیش بینی نمی کنم نیروهای مسلح آمریکا در منطقه خلیج (فارس) به کار گرفته شوند.

شاید دوست داشته باشید: