دانلود آهنگ جدید اولویت‌های پژوهشی حوزه آموزش پزشکی اعلام شد

rahil آهنگ

اولویت‌های پژوهشی چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) اعلام شد.
به گزارش مهر، اولویت‌های پژوهشی چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) اعلام شد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و کارشناسان می‌توانند تا ۱۱ تیرماه ۹۸ پروپوزال‌های خود را در این زمینه‌ها ارائه دهند.
کمیته برنامه ریزی درسی:
تعیین چارچوب صلاحیت‌های گروه رشته مقاطع مختلف (Competency Framework)
طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت (Competency-based Curriculum Model)
توسعه الگوی بهینه تخصصی سازی علوم پزشکی
تعریف نقش و تحلیل وظایف نیروهای سلامت دهان و دندان
طراحی الگوی عمومی دوره‌های آموزش دکتری ( )PhDو پیشنهاد چارچوب اصلاحات برنامه‌های درسی متناظر
بررسی امکان پذیری مدل کاهش طول دوره آموزش پزشکی عمومی و حذف دوره کارورزی و ارائه مدرک MBBS در ایران
نیازسنجی از بازار خدمات سلامت در رابطه با آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای
تحلیل گرایش‌های اخیر در روند برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم در ۵ سال اخیر
طرح نیاز سنجی اولویت‌های آموزش مهارتی و حرفه‌ای در نظام سلامت ایران
مطالعه تطبیقی نظام‌های احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزش مهارتی و حرفه‌ای در جهان و تدوین سند راهبردی آن در ایران
کمیته مدیریت و رهبری آموزشی:
مطالعه تطبیقی الگوهای سیاستگذاری آموزش عالی سلامت و طراحی مدل بومی
طراحی و استقرار الگوی ارزیابی سیاست‌های تحولی نظام آموزش عالی سلامت
مطالعه تطبیقی الگوهای تمرکززدایی و طراحی مدل بومی مأموریت گرایی در نظام آموزش عالی سلامت
طراحی مدل تقسیم بندی آمایشی آموزش عالی سلامت در کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمینی آموزش عالی در کشور
شواهد اوریجینال در خصوص برآورد نیاز به نیروی انسانی در حوزه سلامت در رشته مقاطع مختلف مانند تعداد شاغلین
فعال در رشته‌های گوناگون و برآورد دقیق از نیاز به دانش آموختگان رشته‌های مختلف مبتنی بر شواهد عینی
طراحی الگوی عملیاتی توسعه آموزش (مبتنی بر کارکرد مدیریت و ترجمان دانش) در دانشگاه‌های علوم پزشکی
آینده نگاری نیازهای سلامت دهان و دندان کشور
طراحی راهکارهای تخمین نیروهای انسانی در نظام سلامت دهان و دندان کشور
بررسی منافع و مضرات روش‌های مختلف پذیرش دانشجو (با آزمون سراسری و بدون آزمون سراسری) برای پزشکی عمومی در ایران و ارائه مدل ملی
تعیین نقش‌های فرادستی هدف به منظور هدایت استعدادهای درخشان
تعیین چارچوب صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی به منظور توانمند سازی استعدادهای درخشان
تدوین برنامه تمایز یافته جهت نیل به صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی
توسعه الگوی برون سپاری خدمات آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای (نیمه) خصوصی
توسعه الگوی تخصیص سهمیه جذب به دانشگاه‌ها در فراخوان هیئت علمی
توسعه الگوی مشارکت انجمن‌های علمی در سیاست گذاری‌های رشته مرتبط
بازاندیشی و بازنگری ساختار سهمیه‌ها در آزمون‌های ورودی وزارت بهداشت و درمان (Rational, Value Based Quota Structure)
طراحی نظام رشته مقاطع حوزه علوم دارویی و داروسازی جهت پوشش خدمتی بهینه در صنعت و سطوح سه گانه خدمات بهداشتی و درمانی
طراحی نظام رشته مقاطع حوزه سلامت دهان و دندان جهت پوشش خدمتی بهینه در نظام سلامت( با تمرکز بر-Midlevel Care Provision )
کمیته ارزشیابی:
تحلیل جامع داده‌های سازمان سنجش کشور در رابطه با وضعیت پذیرش به منظور ارائه راهکارهای مؤثرتر پذیرش در حوزه علوم پزشکی از طریق کنکور سراسری و ارائه راهکارهای ارتقا آن
ارزشیابی و مطالعه تطبیقی برنامه‌های پزشکی عمومی در کشور
تعیین الگوی استاندارد مصاحبه در پذیرش‌های مختلف
طراحی نظام اعتباربخشی جامع مراکز برگزارکننده برنامه‌های حضوری و غیر حضوری آموزش مداوم
طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی پایه
طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی تکمیلی
طراحی الگوی نمره سازی استاندارد آزمون‌های پذیرش برای ایجاد امکان استفاده از رتبه یک آزمون پذیرش در یک بازه ۴ ساله
کمیته روانشناسی شناختی:
بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی (۸ نیمسال تحصیلی) دانشجویان سهمیه‌ای و غیر سهمیه‌ای در مقطع دکترای حرفه‌ای
وضعیت فارغ التحصیلان دکترای حرفه‌ای استفاده کننده از سهمیه استعدادهای درخشان در ۱۰ سال گذشته
کمیته آموزش مجازی:
طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پودمانی مجازی ویژه دانشجویان شرکت کننده در آزمون‌های المپیاد علوم پزشکی در حیطه‌های مختلف
طراحی ارتقا سامانه هوشمند جامع آموزش مداوم
طرح پایلوت کشوری خدمات تمام الکترونیک آموزش مداوم
طراحی سامانه مدیریت برنامه‌های درسی دکتری عمومی( CurrMit)

شاید دوست داشته باشید:

دانلود آهنگ جدید حکم محرومیت زنان جنجالی درلیگ فوتبال صادرشد

کمیته انضباطی رای دستور موقت خود را در خصوص دیدار تیم های فوتبال بانوان شهرداری سیرجان و ذوب آهن اصفهان […]

دانلود آهنگ جدید سیگار خطر سکته‌های مغزی متعدد را افزایش می‌دهد

گروهی از محققان چینی دریافتند استعمال سیگار خطر سکته‌های مغزی متعدد را افزایش می‌دهد. به گزارش ایسنا، محققان چینی بر […]

دانلود آهنگ جدید دانشگاههایی که بهترین عملکرد را در جذب هیئت علمی داشتند

دانشگاه‌هایی که عملکرد خوبی در رعایت تقویم زمانی جذب داشتند در جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و […]